Intranet2 (JEN SOUBORY!!) pro zaměstnance a žáky.
Nový Intranet3 (KLASIFIKACE a ABSENCE) pro učitele, žáky spš a rodiče. Logovací jméno rodičů začíná znakem ~ (tilda, vlnovka).
Pokud máte problém s přihlášením, obraťte se prosím na třídního učitele.