Intranet2 (SOUBORY v režimu JEN ČTENÍ!!) pro zaměstnance a žáky.
Nový Intranet3 (KLASIFIKACE, ABSENCE a SOUBORY) pro všechny uživatele. Logovací jméno rodičů začíná znakem ~ (tilda, vlnovka).
Soubory na původním intranetu 2 a novém intranetu 3 jsou nezávislé (samostatné systémy), tedy z počátku bude vše prázdné.
Pokud máte problém s přihlášením, obraťte se prosím na třídního učitele.